ขอเชิญทดลองใช้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 12 กรกฏาคม 2558

ฐานข้อมูลมัลติมีเดียของสำนักพิมพ์ Binumi

รายละเอียด :  เป็นฐานข้อมูลที่มัลติมีเดียขนาดใหญ่ของสำนักพิมพ์ Binumi ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการผลิตสื่อวีดิโอเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย วีดิโอคลิป (Video Clip)  ภาพนิ่ง (Image stills)  และแทร็กเสียง (Audio Tracks)  มากกว่า 2 ล้านรายการ ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา

ระยะเวลา  :   ตั้งแต่ บัดนี้  จนถึง  12 กรกฏาคม 2558

URL        :     กรุณาคลิก