เปิดให้ทดลองใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. -  15 มิ.ย. 58

ฐานข้อมูล National Geographic Virtual

            เป็นฐานในการศึกษาข้อมูลในการสำรวจโลกได้ในทุกแง่ทุกมุม ในรูปแบบ ของ Virtual Library  ผ่านทางออนไลน์ ค้นหาง่ายผ่านทางช่อง Search   โดยสามารถค้นหาข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าย้อนหลังได้ ตั้งแต่ ค.ศ. 1888 - ปัจจุบัน

URL สำหรับเข้าทดลองใช้ :    กรุณาคลิก