เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลเพื่อการทดลองใช้เป็นระยะเวลา 12 เดือน

EBSCO เปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูลเพื่อการทดลองใช้เป็นระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 3 ฐาน ดังต่อไปนี้

 

          1. LEGAL Collection

URLเพื่อการใช้เข้าใช้งานตรงฐานข้อมูล LEGAL Collection   >>   กรุณาคลิก

 

 

2. Environment Complete

     URLเพื่อการใช้เข้าใช้งานตรงฐานข้อมูล Environment Complete  >>   กรุณาคลิก

 

 

3. LEGAL Source

          URLเพื่อการใช้เข้าใช้งานตรงฐานข้อมูล LEGAL SOURCE  >>   กรุณาคลิก